Geometry.Net - the online learning center
Home  - Scientists - Escher Maurits

e99.com Bookstore
  
Images 
Newsgroups
Page 1     1-20 of 91    1  | 2  | 3  | 4  | 5  | Next 20
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

         Escher Maurits:     more books (55)
 1. M. C. Escher®: 30 Postcards (Postcardbooks) by Maurits Cornelis Escher, 1998-02-01
 2. Escher on Escher: Exploring the Infinite by Maurits Cornelis Escher, 1989-03-25
 3. M.C. Escher : 29 Master prints by Maurits Cornelis Escher, 1983-04-15
 4. M. C. Escher ® Kaleidocycles: An Illustrated Book and 17 Fun-to-Assemble Three-Dimensional Models by Maurits Cornelis Escher, 2005-02
 5. M.C. Escher: The Graphic Work (Special Edition)
 6. The Graphic Art of M.C. ESCHER. New, revised and expanded edition. by Maurits Cornelis. Escher, 1969
 7. The Magic Mirror of M.C. Escher [25th Anniversary Edition]
 8. The Infinite World of M.C. Escher by M. C. Escher, J. L. Locher, 1984-05
 9. Unmögliche Welten. 4 in 1. by Maurits Cornelis Escher, 2002-10-01
 10. M.C. Escher: His Life and Complete Graphic Work (With a Fully Illustrated Catalogue) by F. H. Bool, J. R. Kist, et all 1992-09-01
 11. M. C. Escher ®: Metamorphosis Journal by Maurits Cornelis Escher, 2010-08
 12. Sources of ambiguity in the prints of Maurits C. Escher by Marianne L Teuber, 1974
 13. Mostra Maurits C Escher. Istituto Olandese di Roma, 28 marzo - 12 maggio 1985. by Maurits Escher, 1985
 14. Prints by Maurits Cornelis Escher, The Collection of W. F. Veldhuysen Esq. and other owners by Maurits Cornelis) Sotheby Parke Bernet Escher, 1980

1. Escher
A biography of MV Escher.Category Arts Art History Artists E Escher, M. C.......Maurits Cornelius Escher. Born 17 June 1898 in Maurits Escher wasalways referred to by his parents as Mauk. He was brought up by
http://www-gap.dcs.st-and.ac.uk/~history/Mathematicians/Escher.html
Maurits Cornelius Escher
Born: 17 June 1898 in Leeuwarden, Netherlands
Died: 27 March 1972 in Laren, Netherlands
Click the picture above
to see three larger pictures Show birthplace location Previous (Chronologically) Next Biographies Index Previous (Alphabetically) Next Main index
Maurits Escher was always referred to by his parents as Mauk. He was brought up by his father, George Escher, who was a civil engineer, and his second wife Sarah who was the daughter of a government minister. He lived with his four older brothers, Arnold, Johan, Berend, and Edmond. Maurits attended both elementary and secondary school in Arnhem between 1912 and 1918, where he failed to shine in many of his subjects, but exhibited an early interest in both music and carpentry. People expressed the opinion that he possessed a mathematical brain but he never excelled in the subject at any stage during his schooling and treated the subject with some considerable unease. He wrote [7]:- At high school in Arnhem, I was extremely poor at arithmetic and algebra because I had, and still have, great difficulty with the abstractions of numbers and letters. When, later, in stereometry solid geometry , an appeal was made to my imagination, it went a bit better, but in school I never excelled in that subject. But our path through life can take strange turns.

2. Escher Maurits Cornelis
escher maurits Cornelis (18981972), holenderski drzeworytnik, litograf i rysownik. W 1923-1935 tworzy w Rzymie i podróowa po Woszech. Od 1937 w Belgii, w 1941 osiad na stae w Holandii.
http://www.physd.amu.edu.pl/~nalepa/esher1.html
"Staram siê w moich pracach daæ ¶wiadectwo temu, ¿e ¿yjemy w piêknym i uporz±dkowanym ¶wiecie, nie za¶ w chaosie pozbawionym norm i zasad, mimo, ¿e czasem mog³oby siê wydawaæ, i¿ jest tak w istocie. Tematy, które wybieram bywaj± czêsto przekorne i zabawne. Nie mogê powstrzymaæ siê od ukazywania nonsensowno¶ci niektórych zjawisk, które traktujemy jako niezaprzeczalne i oczywiste pewniki. Przyjemno¶ci± jest np. przemy¶lne ³±czenie ze sob± obiektów dwu- i trójwymiarowych, badanie relacji powierzchniowo-przestrzennych i zabawa z grawitacj±."
[Powrót do strony g³ównej]

3. Quotation By Maurits Escher
Maurits Escher (1898 1972). By keenly confronting the enigmas thatsurround us, and by considering and analysing the observations
http://www-gap.dcs.st-and.ac.uk/~history/Quotations2/617.html
Maurits Escher
By keenly confronting the enigmas that surround us, and by considering and analysing the observations that I have made, I ended up in the domain of mathematics, Although I am absolutely without training in the exact sciences, I often seem to have more in common with mathematicians than with my fellow artists.
Quoted in E Maor, To infinity and beyond (Princeton 1991)

4. Escher Maurits
Translate this page escher maurits. /ai-(ch)air/ np. PERS (17/06/1898 - 27/03/1972).Artiste Hollandais, passionné de géométrie, qui a inventé
http://www.linux-france.org/prj/jargonf/E/Escher_Maurits.html
Escher Maurits /ai-(ch)air/ np. PERS ] (17/06/1898 - 27/03/1972). Artiste Hollandais, passionné de géométrie, qui a inventé tout un tas de mondes fondés sur des illusions d'optique (un bon exemple est le générique de l'émission « Faut pas rêver » sur FR3, largement pompé sur Escher). Il a mis le doigt sur les fractale s bien avant les mathématiciens.
Curieusement, je suis incapable de le trouver, ni dans le petit Larousse, ni dans le Quid, ni même dans mon exemplaire de l'Encyclopaedia Universalis (qui passe de Eschau à Escherichia Coli), et quand je pose la question autour de moi à des non initiés, du genre : « Vous connaissez Escher ? », on me répond : « Daniel ? »... alors qu'Escher est l'un des plus grands gourous culturels des informaticiens (il est tout de même présent dans l'Encyclopaedia Britannica). Article lié à celui-ci : Mandelbrot Benoît Articles voisins : ESAD ESAO esc escape ... Courrier

5. Escher Maurits Cornelis
Translate this page Maurits Cornelis Escher - Faszination der Dimension (1898 - 1972). Escherwurde am 17. Juni 1898 in Leeuwarden (Niederlande) geboren.
http://www.21web.de/Biografien/Escher_Maurits_Cornelis/escher_maurits_cornelis.h
Maurits Cornelis Escher - Faszination der Dimension (1898 - 1972)
Escher wurde am 17. Juni 1898 in Leeuwarden (Niederlande) geboren. Nach Aufenthalten in Italien folgte 1937 ein Umzug nach Brüssel und schließlich eine Übersiedelung ins niederländische Baarn im Jahre 1941. Hier begann er seine konstruktiv-mathematischen Bilder zu malen, in denen er physikalische Gesetze auf den Kopf stellte, Perspektiven verschob oder Gegenstände fließend ineinander übergehen ließ. Escher starb am 27. März 1972. Home Kunstarchiv
Kunststile

Biografien

Home Kunstarchiv
... Navigation verloren? Anregungen? Machen Sie sich ein Bild!

6. WIEM: Escher Maurits Cornelis
escher maurits Cornelis (18981972), holenderski drzeworytnik, litograf i rysownik.W 1923-1935 tworzyl w Rzymie i podrózowal po Wloszech. Od
http://wiem.onet.pl/wiem/016b74.html
wiem.onet.pl napisz do nas losuj: has³a multimedia Historia sztuki, Holandia
Escher Maurits Cornelis widok strony
znajd¼ podobne

poka¿ powi±zane Escher Maurits Cornelis (1898-1972), holenderski drzeworytnik, litograf i rysownik. W 1923-1935 tworzy³ w  Rzymie i podró¿owa³ po W³oszech . Od 1937 w  Belgii , w 1941 osiad³ na sta³e w  Holandii . Jego dojrza³y styl, ch³odny i intelektualny, nie pozbawiony jednak dowcipu, wykszta³ci³ siê po 1937. Charakteryzuje go figuratywno¶æ, precyzyjna linia i paradoksalne efekty. W swoich grafikach, zestawiaj±c realistyczne detale, tworzy³ niemo¿liwe, wewnêtrznie sprzeczne ¶wiaty, niezgodne z empiryczn± rzeczywisto¶ci± ( Inny ¶wiat Rysuj±ce rêce Dom schodów Belweder Wchodz±cy i schodz±cy Wodospad 1961). Wiele jego grafik jest wizualnymi przedstawieniami pojêæ materialnych, np. z dziedziny topologii czy teorii krystalografii (liczne Mozaiki , np. 1951, Tetrahedralna planetoida Coraz mniejsze 1956 czy Wstêga Möbiusa 1961 i 1963). Jego prace by³y czêsto wykorzystywane w naukowych artyku³ach i ksi±¿kach, g³ównie z dziedziny nauk ¶cis³ych, ale tak¿e psychologii czy historii sztuki. Zobacz równie¿ Litografia zobacz wszystkie serwisy do góry Encyklopedia zosta³a opracowana na podstawie Popularnej Encyklopedii Powszechnej Wydawnictwa Fogra

7. Escher Maurits Cornelis
1 2 3 4. 3 spheres, Birds In Space, Alfedena Abruzzi, Butterflies. Castrovalva,Dragon, Another World, Ascending Descending. Powrót do strony glównej.
http://www.physd.amu.edu.pl/~nalepa/esher.html
3 spheres Birds In Space Alfedena Abruzzi Butterflies Castrovalva Dragon Another World Ascending Descending [Powrót do strony g³ównej]

8. Pinet - Encyklopedia Malarzy - Escher Maurits Cornelis -
escher maurits Cornelis. Holenderski malarz i grafik. Urodzil siew roku 1902 Leeuwarden, zmarl w roku 1972 w Hilversum. Jego
http://www.pinet.pl/enc.php/e09/bE/a673
Szukana fraza: Przegl¹danie alfabetyczne: A B C D ... Z Escher Maurits Cornelis Holenderski malarz i grafik. Urodzi³ siê w roku 1902 Leeuwarden, zmar³ w roku 1972 w Hilversum. Jego sztychy czêsto opieraj¹ siê na paradoksach i iluzjach. Typow¹ dla artysty prac¹ jest litografia Wchodz¹cy i schodz¹cy (rok 1960), ze spl¹tanymi schodami tworz¹cymi perspektywiczn¹ uk³adankê. Kontakt Zaproponuj has³o Zakup mediów Windpol Sp. z o.o.

9. Mandalas Mit M C Escher Die Welt Der Optischen Täuschung (Escher Maurits C) Bil
Translate this page Mandalas mit MC Escher Die Welt der optischen Täuschung (escher maurits C)Bildende Kunst escher maurits Cornelis Mandala. Autor (escher maurits C.).
http://www.roman-shop.de/Escher-Maurits-C-Mandalas-mit-M-C-Escher-3811217208.htm
Mandalas mit M C Escher Die Welt der optischen Täuschung (Escher Maurits C) Bildende Kunst Escher Maurits Cornelis Mandala
Rubrik: Bildende Kunst Escher Maurits Cornelis Mandala
Titel: Mandalas mit M. C. Escher. Die Welt der optischen Täuschung.
Autor: (Escher Maurits C.)
Meine schönsten Weihnacht...
Tolle Adventskalender sel...

Kleine Märchen zur Guten ...

Das Superbuch der 1001 Ab...
...
Home

10. Maurits Cornelis Escher - Dzie³a Wybrane
Wojciech Domagala poleca Maurits Cornelis Escher dziela wybraneescher maurits CORNELIS - - holenderski malarz i grafik; Urodzil
http://free.art.pl/makrofotografia/escher.html
Wojciech Domaga³a poleca: Maurits Cornelis Escher - dzie³a wybrane ESCHER MAURITS CORNELIS - - holenderski malarz i grafik; Urodzi³ siê w Leeuwarden 17 czerwca 1898. Pierwsze nauki z zakresu malarstwa pobiera³ w szkole ¶redniej w Arnhem, po ukoñczeniu szko³y przeniós³ siê do Stanów Zjednoczonych gdzie studiowa³, nastêpnie do w³och gdzie malowa³ pejza¿e. Pó¼niej tworzy³ grafiki, w których formy przestrzenne by³y ukazywane w sposób sprzeczny z do¶wiadczeniem wzrokowym. Pracami Eschera interesowali siê surreali¶ci i matematycy (m.in. ekspozycja jego grafik na Miêdzynar. Kongresie Mat. w Amsterdamie 1964). ¯ywota zakoñczy³ 27 marca 1972 roku w Holandii.
"Belvedere" - May 1958
"High and low"
"Cathedral"
"Day and Night" - February 1938
"Bond of Union" - April 1956
"Relativity" - July 1953
"Mosaic"
MENU
Powrót do menu g³ównego.
FORMULARZ
Drogi internauto/internautko ! Nie b±d¼ anonimowy. Przedstaw siê, opowiedz o sobie. Poznajmy siê !
KSIÊGA GO¦CI Ksiêga go¶ci - zobacz wpisy Dopisz siê do ksiêgi - zapraszam !!! Czy podoba Ci siê moja strona ? All photographs (c) 1997-2001 Je¿eli podoba Ci siê twórczo¶æ Eschera - napisz mi o tym: makrofotografia@free.art.pl

11. Escher Maurits
Translate this page escher maurits, 26-11-1999. /ai-(ch)air/ np. PERS (17/06/1898 -27/03/1972). Artiste Hollandais, passionné de géométrie, qui
http://matrix.samizdat.net/pratique/jargon_3.2.119/E/Escher_Maurits.html
Escher Maurits /ai-(ch)air/ np. PERS ] (17/06/1898 - 27/03/1972). Artiste Hollandais, passionné de géométrie, qui a inventé tout un tas de mondes fondés sur des illusions d'optique (un bon exemple est le générique de l'émission « Faut pas rêver » sur FR3, largement pompé sur Escher). Il a mis le doigt sur les fractale s bien avant les mathématiciens.
Curieusement, je suis incapable de le trouver, ni dans le petit Larousse, ni dans le Quid, ni même dans mon exemplaire de l'Encyclopaedia Universalis (qui passe de Eschau à Escherichia Coli), et quand je pose la question autour de moi à des non initiés, du genre : « Vous connaissez Escher ? », on me répond : « Daniel ? »... alors qu'Escher est l'un des plus grands gourous culturels des informaticiens (il est tout de même présent dans l'Encyclopaedia Britannica).
Article lié à celui-ci : Mandelbrot Benoît Articles voisins : ESAD ESAO esc escape ... Courrier

12. Maurits Cornelis Escher
Maurits Cornelis Escher , 1898 1972. MC Escher was a Dutch graphicartist, most recognized for spatial illusions, impossible buildings
http://pirate.shu.edu/~wachsmut/Workshops/Escher/escher.html
Home Workshops M.C. Escher M aurits C ornelis E scher , 1898 - 1972 M.C. Escher was a Dutch graphic artist, most recognized for spatial illusions, impossible buildings, repeating geometric patterns (tessellations), and his incredible techniques in woodcutting and lithography. He was born June 1898 and died March 1972. His work continues to fascinate both young and old across a broad spectrum of interests. He was a man studied and greatly appreciated by respected mathematicians, scientists and crystallographers yet he had no formal training in math or science. He was a humble man who considered himself neither an artist or mathematician. Intricate repeating patterns, mathematically complex structures, spatial perspectives all require a "second look". In Escher's work what you see the first time is most certainly not all there is to see. Worlds Tilings Infinity Poincare from http://lonestar.texas.net/~escher/

13. Maurits Cornelis Escher
Maurits Cornelis Escher. Im folgendem sind ein paar Sites über denGrafiker und Künstler Escher directory (alphabetically); Escher
http://www2.hdm-stuttgart.de/~ws01/escher.htm
Maurits Cornelis Escher

14. Maurits Cornelis Escher - Wikipedia NL
Andere talen English Deutsch. Maurits Cornelis Escher. MC Escher, voluitMaurits Cornelis Escher (geb. 17 juni 1898 te Leeuwarden?, gest.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Maurits_Cornelis_Escher
Hoofdpagina Recente wijzigingen Pagina bewerken Voorgeschiedenis Speciale pagina's Mijn gebruikersvoorkeuren instellen Mijn volglijst tonen Recent bijgewerkte pagina's tonen Afbeeldingen uploaden Lijst ge-uploade afbeeldingen tonen Geregistreerde gebruikers tonen Statistieken tonen Ga naar een willekeurig artikel Niet-gelinkte artikels tonen Niet-gelinkte afbeeldingen tonen Populaire artikels tonen Meest gewenste artikels tonen Korte artikels tonen Lange artikels tonen Nieuwe artikels tonen Taallinks Alle paginatitels tonen Geblokkeerde IP-adressen tonen Onderhoudspagina Boekhandels Printer-vriendelijke versie Overleg
Aanmelden
Help
Andere talen: English Deutsch
Maurits Cornelis Escher
M.C. Escher, voluit Maurits Cornelis Escher (geb. 17 juni te Leeuwarden , gest. 27 maart te Hilversum), was een Nederlandse kunstenaar die het beste bekend stond om zijn houtgravures, waarin hij over het algemeen speelde met wiskundige principes. Zijn gravures verbeeldden vaak onmogelijke constructies, studies van oneindigheid en in elkaar passende geometrische patronen die geleidelijk in volstrekt verschillende vormen veranderen. Bekende voorbeelden van Eschers werk zijn Tekenende Handen , waarin twee handen elkaar tekenen, Lucht en Water , waarin een samenspel van licht en schaduw ervoor zorgen dat vissen in het water overgaan in vogels in de lucht, en Ascending and Descending , waarin rijen mensen in een oneindige lus trappen op- en aflopen, op een constructie die onmogelijk gebouwd kan worden en die alleen getekend kan worden door gebruik te maken van gezichtsbedrog en perspectief

15. About "Maurits Cornelis Escher"
Maurits Cornelis Escher. Library Home Full Table of Contents Suggesta Link Library Help Visit this site http//www.artico.com/escher/.
http://mathforum.org/library/view/8214.html
Maurits Cornelis Escher
Library Home
Full Table of Contents Suggest a Link Library Help
Visit this site: http://www.artico.com/escher/ Author: Description: Levels: Elementary Middle School (6-8) High School (9-12) College Languages: Spanish Resource Types: Graphics Math Topics: Higher-Dimensional Geometry Symmetry/Tessellations Art
Suggestion Box
... Search
http://mathforum.org/
webmaster@mathforum.org

16. Maurits Cornelis Escher
Maurits Cornelis Escher, master artist and creator of tessellations,was born in Leeuwarden, Netherlands in 1898. After an aborted
http://users.skynet.be/wallysplace/mcescher.htm
Maurits Cornelis Escher, master artist and creator of tessellations, was born in Leeuwarden, Netherlands in 1898. After an aborted attempt to become an architect, Escher studied graphic art at the School for Architecture and Decorative Arts in Haarlem. Over the years and throughout his travels, he created a number of fascinating landscapes, portraits, and geometric designs, but the work for which he is most famous, his tessellations, were his main preoccupation. Since his first visit to the Alhambra in Spain in 1922, Escher was intrigued by the Moorish mosaics. Escher animated his own versions of the abstract geometrical designs he had seen. Through his extraordinary creativity and an inate understanding of the mathematics involved, Escher created hundreds, perhaps even thousands, of tessellating shapes in the form of fish, birds, dogs, crabs, insects, horses, humans, and other beasts.
He was a humble man who considered himself neither an artist or mathematician. Intricate repeating patterns, mathematically complex structures, spatial perspectives all require a "second look". In Escher's work what you see the first time is most certainly not all there is to see. MC Escher died March 1972. To view some most wellknow images of MC Escher, click on the title.

17. Maurits Cornelis Escher
Maurits Cornelis Escher vyplnovanie roviny. podklady pre stránkuspracovala Hana Holakovská MC Escher, holandský umelec, sa
http://www.matika.sk/zdroje/digest/escher.htm
Maurits Cornelis Escher: vyplòovanie roviny podklady pre stránku spracovala Hana Holakovská M. C. Escher, holandský umelec, sa zaoberal spoznávaním priestorových ilúzií, nezmyselnými stavbami, opakovaním geometrických vzorov, vyplòovaním roviny, .... Nasledujúce odkazy súvisia s tou èasou jeho práce, ktorá je zaujímavá aj z poh¾adu matematiky. http://tlc.ai.org/tesseidx.htm
Access Indiana Teaching and Learning Center. Obsiahly sprievodca po internetových zdrojoch o vyplòovaní roviny. Množstvo odkazov aj na život a dielo M. C. Eschera http://www.worldofescher.com/
Escherov svet. Množstvo zaujímavých zdrojov, virtuálny obchod s upomienkovými predmetmi s Escherovskými vzormi (kravaty, trièká, ...). Súaž o najkrajšiu výplò roviny. Zapoji sa môže každý, svoje práce tam prezentujú hlavne žiaci základných a stredných škôl http://users.erols.com/ziring/escher_bio.htm
Životopis Mauritsa Cornelisa Eschera, ktorý je spracovaný pod¾a knihy Bruna Ernsta – M. C. Escher – His Life and Complete Graphic Work . Použité sú niektoré materiály z originálu rukopisov M. C. Eschera. Životopis je rozdelený do období ( http://www.mcescher.com/escher.html

18. Maurits Cornelius Escher
Maurits Cornelius Escher (18981972). If you haven't seen any of Escher's art work,then you are indeed unfortunate! You will see this and much more ..
http://www.usq.edu.au/users/grantd/ESCHER/
Maurits Cornelius Escher (1898-1972)
If you haven't seen any of Escher's art work, then you are indeed unfortunate! You will see this and much more..........
worlds within worlds,
physical impossibilities Two books which I would recommend are:
 • "M.C. Escher The Graphic Work" by Benedikt Taschen ISBN 3-89450-153-7
 • "The World of M.C. Escher" edited by J.L.Locher ISBN 0-8109-8084-3
These are links to some of his works online. Top of this page ... Back to my home page This page created by David Grant grantd@usq.edu.au

19. Maurits Cornelis Escher
10. (bkz godel escher bach) (flexi, 27.11.2001 0118). 11. 17. müzesi için (bkzescher in het paleis) (can sebahattin dere, 16.11.2002 1830 ~ 1833). 18.
http://sozluk.sourtimes.org/show.asp?t=maurits cornelis escher

20. Maurits Cornelis Escher
Maurits Cornelis Escher,
http://www.etciu.com/MUSEUM/M_HTML/PREVIEWS/graphic/ESCHER.html
Maurits Cornelis Escher page - 1 - Sketch of Amalfi Self-portrait Still-life with glass Still-life with reflecting sphere Hand with reflecting sphere Portrait di G.A. Escher St. Peter, Rome Snow in Switzerland Savona Still-life and road page - 1 - This site is property of web design by Enquire

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Page 1     1-20 of 91    1  | 2  | 3  | 4  | 5  | Next 20

free hit counter